Yrke og organisasjon

Tre dager rundt hestens munnhule

Nordic College of Equine Dentistry (NCED) er en relativt nystartet organisasjon for veterinærer med en stor interesse for evidensbasert undersøkelse og behandling av hestens munnhule. NCED har fokus på kunnskap om tennenes anatomi, embryologi og fysiologi, samt biomekanikk av hestens hode. Målet med organisasjonen er å nå både veterinærer og hesteeiere gjennom kurs, presentasjoner og publikasjoner og ved å tilby et nettverk til kollegaer som arbeider med hestens tannhelse. Medlemmene av organisasjonen skal holde seg oppdatert og holde sin kunnskap på et vitenskapelig høyt nivå og praktisere evidensbasert tannbehandling på hest. Organisasjonen planlegger å arrangere årlige kongresser, årets kongress ble avholdt i Malmø i januar 2020. Her følger et reisebrev fra Øyvind Berven som er en av flere norske veterinærer som deltok på kongressen.

– Helle Bendiksen, styremedlem HVF

Årets NCED-kongress “Biology, Evidence & Ethics” ble avholdt i Malmø 16.-18. januar i år. Etter fjorårets suksess i Søderkøping har styret i NCED arrangert kongress nummer to med et mangfoldig program. Blant de 17 foreleserne var det verdensledende forskere og anerkjente praktikere innen både human- og heste-tannmedisin. Det ble holdt 33 foredrag over tre dager.

Tekst:
Øyvind Berven

NCED Education, veterinær, hesteodontolog, IVCA, HVF, FNCED, EVDA

Foto: Mads Pårup og Annika Berven

Et kollegium for tannhelse hest

NCED er et internasjonalt kollegium av veterinærer, tannleger og forskere som ønsker å dele, lære og støtte den vitenskapsbaserte utviklingen innen heste-tannmedisin.

Foreningen ble dannet i mai 2017 av seks dedikerte ”hestetannleger” under ledelse av Torbjörn Lundström. Kollegiet har i dag 176 medlemmer (veterinærer) fra 12 land.

Det var 156 deltagere på årets kongress, hvorav 20 kom fra Norge.

20 norske veterinærer deltok på NCED-kongressen 2020 i Malmö. Foto: Mads Pårup

‘Biology, Evidence & Ethics in Equine Dentistry’

Årets tema underbygger NCEDs ønske om at tannmedisin på hest i størst mulig grad skal være evidensbasert. For å stimulere til videre forskning trenger vi redskaper og systematisering som allerede er tilgjengelig i human tannmedisin. Tannmedisin hos hest har utfordringer både når det gjelder hestens biologi og av og til vår etiske plattform på området, spesielt når man sammenligner lovverk, praksis og bruk internasjonalt. Det som ofte står i fare for å komme til kort er hestens biologi og av og til vår etiske plattform på området, spesielt når man sammenligner lovverk, praksis, bruk og så videre internasjonalt.

Professor emeritus Dowen Birkhed til venstre - European & RCVS Specialist in Equine Surgery Henry Tremaine til høyre, begge var innom forskning på karies hos hest. Foto: Mads Pårup

Pre-Congress for de ekstra interesserte

Nytt av året var “Pre-Congress” på torsdag, her ble tekniske løsninger og journalsystem presentert både til klinikker og ambulatoriske formål. Videre ble det presentert flere “kasus” med diskusjoner blant medlemmene.

I år var også dyrepleiere og veterinærassistenter invitert. Dette er ofte engasjerte medarbeidere som kan løfte både bedrift og veterinær til en bedre undersøkelse og dermed en adekvat behandling. Det er viktig at disse er faglig informert.

Professor Carsten Staszyk fra Justus Liebig University Giessen holdt flere foredrag med hovedfokus på biologi og embryologi fra en anatoms perspektiv. Foto: Annika Berven

Faglig variert innhold og gode
diskusjoner

Hestens orale embryologi, sammenligning mellom human og equin karies, smerte, etikk og generell informasjon om forskning/vitenskapelig arbeide innen hestemedisin ble forelest og grundig diskutert i etterkant av hver seksjon.

Under festmiddagen fortsatte diskusjonen og årets nye ”Fellow members” ble gratulert og overrakt diplom for sitt utrettelige arbeid innen hestens tannmedisin. Mange valgte videre mingling i skybaren med utsikt over Malmø.

Lørdag kunne deltagerne velge mellom tre kategorier forelesninger: grunnleggende, hovedsesjonen og nerd. Valgene var ikke alltid like enkle, men alle fikk plass, også på de mest populære foredragene.

Dr. Robert Menzies fra Australia snakket om etikk i klinisk arbeid og Equine Oral Exam and Charting. Foto: Mads Pårup

Stort engasjement og en vitenskapelig arena

Hele kongressen var faglig variert, med dyktige forelesere fra den vitenskapelige arena så vel som lidenskapelige praktikere som har satt denne evidensbaserte viten ut i livet i sitt daglige arbeide. Sistnevnte har gjennom årene i tillegg samlet store mengder data som bør finnes interessante.

NCED mener etter årets kongress å ha bidratt til en ny plattform for viten- og meningsutveksling i en fordomsfri og åpenhjertig atmosfære, basert på den forskning som er tilgjengelig og den erfaringen vi samlet har.

Her er storparten av de totalt 17 foredragsholderne på kongressen samlet. Foto: Mads Pårup

Velkommen alle hesteveterinærer til 2021 Kongressen!

Det er allerede enstemmig vedtatt i styret i NCED at det vil bli et gjensyn til neste år. Siden valget av hotell skulle vise seg å være utmerket (til tross for VM i håndball på samme hotell), kan det allerede røpes at det vil bli til samme tid, på samme sted i 2021. Alt vil selvsagt avhenge av koronasituasjonen.

Følg med på www.nced.se.

NCED Board 2020

DDS Torbjörn Lundström, chairman
DVM Therése Lundberg, secretary
DVM Karin Alexandersson, treasurer
DVM Øyvind Berven, education
DVM Wouter Demey, research
DVM Stijn Teysen, research and education