Navn

Merkedager i oktober

70 år

Grete Hals

8.10

Tor Olav Aas

15.10

60 år

Per Aspelund

7.10

Martin Hjelle

9.10

Anne Marie Breen

11.10

Nils Ole Stensby

13.10

Terje Høiland

18.10

Susanne Katharina Øyen

23.10

50 år

Anett Bjørndal Oulie

1.10

Ihle Tone Engelskjønn

14.10