Navn
MINNEORD

Minneord om Toril Lyng Celius (1981-2020)

Toril er borte.

Toril, vår gode kollega og venn ved Mattilsynets kontor på Hitra og Frøya. Toril var utdannet veterinær fra Budapest. Hennes faglige interesser var knyttet til fisk, hund og hest.

Toril var energisk, kunnskapsrik, utålmodig og tydelig. Nesten alltid i godt humør. Noen ganger sint og oppbrakt fordi ting tok lang tid. Alltid villig til å stille opp for å formidle kunnskap om og motivasjon for det viktige arbeidsfeltet fiskehelse og -velferd. Alltid positiv til å hjelpe en kollega som ba om hjelp. Aldri redd for å si ja, for å ta tak i nye oppgaver og utfordringer. Alltid reflektert til å stille de viktige og riktige spørsmål. Ivrig etter å lære og forstå mer. Uredd til å ta tak i de vanskelige og krevende sakene, selv når det kunne være en personlig belastning.

Nå er Toril borte. Etter omfattende behandlinger, opp og nedturer de siste halvannet årene, døde hun på ettermiddagen på høstens første dag.

Vi har fulgt henne på veien og beundrer hennes styrke til å håndtere sykdommen. Vi vet at det viktigste for henne i denne tiden har vært omsorgen og omtanken for sine nærmeste. Våre tanker går til først og fremst til Roar, Charlotte og Even.

Toril var en umistelig kollega og venn som vi aldri vil glemme.

Hvil i fred nå Toril.

Kollegaer og venner i Mattilsynet