Yrke og organisasjon

Veterinærenes klimaaksjon – det haster!

Vi er en gruppe veterinærer og studenter som holder på å ferdigstille et opprop, der veterinærer og annet dyrehelsepersonell kan gi sin støtte til styrket innsats for klima og miljø.

I løpet av høsten vil vi få på plass vår egen nettside etter samme lest som Legenes klimaaksjon. Der vil du etter hvert finne selve oppropet med nærmere begrunnelse, signert av profilerte kolleger, samt underskriftsskjemaet. Foreløpig info finner du her: https://www.facebook.com/veterinarenesklimaaksjon

Menneskeheten står trolig midt i sin største utfordring. Selve livsgrunnlaget er truet for oss og for store deler av jordas økosystemer. Med vår faglige integritet og brede biologiske bakgrunn bør og må vi varsle og delta i samfunnsdebatten. Formålet med aksjonen er å samle flest mulig bak en oppfordring til politikerne og alle andre. Klima og miljø er en hastesak. Stortingsvalget 2021 vil bli et viktig retningsvalg!

Kjenner du uro for klimaendringene og rovdriften på natur oppfordres du til å engasjere deg! Vi trenger å gjøre initiativet bedre kjent, samt store og små innspill og bidrag for at aksjonen skal bli best mulig. «Del» eller ta kontakt!

For Veterinærenes klimaaksjon,
Rolf Bjerke Larssen og Thorbjørn Refsum
Kontakt: thorbjorn.refsum@animalia.no (Mobil: 952 67 046)