Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Nå er høsten her og det betyr kurstid. Hovedsaken på siste styremøte var å få til en best mulig og forsvarlig løsning for å gjennomføre SVFs høstkurs 5.-7. november. Koronasituasjonen forandrer seg stadig og skaper mye usikkerhet. Slik det er nå, legger vi til rette for at du kan melde deg på kurset, og følge det digitalt om du er forhindret fra å delta fysisk. Det betyr at du trygt kan melde deg på.

Av smittevernsårsaker droppes fagtekniske utstillinger. Uansett byr vi på et godt faglig kurs med flinke forelesere, og sosial middag på kveldstid med både lærerik og morsom underholdning. Vi håper du kommer! Årets tema er akuttmedisin: Fra telefonsamtalen til hjemsendelse. Cytologi og patologi, med gode tips for blant annet akuttsituasjoner.
Alt blir selvsagt gjennomført i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vår viktigste sak i den senere tid har vært kaninen og dens velferd. Har du fått med deg kampanjen? I løpet av et år har SVF flere større saker som vi ønsker å rette søkelys mot, og som vi jobber mye med. Nå var det kaninens tur! Gjennom hele september har vi publisert videoer, protokoller og artikler om undersøkelse og behandling av kanin på vår facebook-side og på vetnett.no under «SVF» og «nyttig informasjon». Målet for kampanjen er å øke statusen og egenverdien til Norges tredje vanligste familiedyr.

Å øke kaninens status er en sammensatt sak som sikkert har mange løsninger. Kunnskap er uten tvil et stikkord. Heldigvis er det stadig flere eiere som vet hva en kanin trenger både av fôr og miljø og som er bedre på å få med seg når dyrene er syke og trenger behandling. Kanskje er det også flere veterinærer enn før som vet hva en kanin trenger av behandling. Likevel tror vi det eksisterer et kunnskapshull her. Dette ville vi gjøre noe med! Kaninen trenger at vi som veterinærer tar dem på alvor som de akuttpasientene de ofte ender opp med å bli, og at vi gir dem riktig behandling. Ved å behandle kaniner med samme respekt og engasjement som en hund eller katt, gir vi et signal utad om at de er viktige. For å kunne gjøre dette, må vi ha kunnskap om hva som kreves.

I dette nummeret kan du lese et intervju med Anja Halvorsen Ihle ved EMPET Storo Dyreklinikk som daglig tar imot og behandler kaniner og gnagere. Hun deler råd og tips om kaninpasienten. Alle medlemmer i SVF kan gå inn på facebooksiden «SVF», eller på vetnett.no, og se de fine videoene som er laget med hjelp fra Titti Mjaaland Skår ved Anicura Byåsen Dyrehospital. Hun har lang erfaring med gnagere og kaniner og ser daglig kaniner i klinikken. I videoene vises klinisk undersøkelse av kanin, den akutte kaninen som ikke spiser og tenner og tannbehandling. Videoene er svært informative og vil være til god hjelp for dere som nå har fått et boost til å ta tak i denne pasientgruppen.

For at du skal få med deg alt du må huske, er det laget en mal for undersøkelse av kanin som du kan legge inn i journalsystemet ditt. For de som synes det er vanskelig å ta blodprøve, er det lagt ut en artikkel som gir en grundig beskrivelse av hvor og hvordan du tar blodprøve, og en lenke til biokjemiske, hematologiske og urinanalyse-verdier. Du skal også finne informasjon om analgesi og anestesi.

Gledelig er det for oss i SVF å se at responsen på kampanjen har vært så god! Allerede etter første uke fikk vi flere nye medlemsforespørsler. Dette viser at vi har truffet på et emne som mange ønsker mer kunnskap om. Som organisasjon er vi glade for alle medlemmer vi kan få. Jo flere medlemmer vi er, jo større tyngde får vi innad i Den norske veterinærforening og dermed større påvirkningskraft på saker som tas opp. Vi får bedre økonomi til å kunne arrangere spennende kurs med anerkjente internasjonale forelesere og sosiale tilstelninger.

Og sist, men ikke minst, jo flere aktive medlemmer vi har, jo flere innspill får vi om saker vi skal jobbe med. Dette gjør SVF bedre. Så takk til alle dere som allerede er medlem og dere som har meldt dere inn!

Det inspirerer oss til å jobbe videre for alle smådyrveterinærer!

Send dine tips og tekster til
Aina Holand, ainaholand@gmail.com