Navn

Merkedager i oktober

80 ÅR

Else Gåre

3.10

75 ÅR

Per Kolnes

3.10

Rolf Bjerke Larssen

4.10

Gunn Holen Robstad

7.10

Jan Aage Wethe

28.10

70 ÅR

Gunn Harriet Knutsen

12.10

Nina Fjerdingby

22.10

Knut Solhaug

30.10

60 ÅR

Christopher Høstmælingen

6.10

Vitalii Olifirenko

9.10

Tone Beate Skjørshammer

30.10

50 ÅR

Lene Hausstätter

14.10

Eli Helene Støkken Hendrickson

26.10

Katrine Ranestad

27.10