Yrke og organisasjon

Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak 8/2023

Yrke og organisasjon Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldogg er mulig…

Løp og kjøp eller meld deg inn 8/2023

Yrke og organisasjon Bokomtale Løp og kjøp eller meld deg inn Jeg har gleden av å anmelde årbok 2023 fra Norsk Veterinærhistorisk Selskap. Igjen bidrar selskape…

Brudekuene fra Alvdal 8/2023

Yrke og organisasjon Brudekuene fra Alvdal Halvor Paus Veterinærtidsskriftet markerer 100-årsdagen for Halvor Paus' fødsel (1923-2003) ved å trykke utvalgte for…

Den grå 8/2023

Yrke og organisasjon Den grå Helt syd i dalen ligger det en stor grå sjø. Den er en levning etter den store breen som lå her en gang for lenge, lenge siden, og …

Norsk veterinær-tidsskrift i gamle dager 8/2023

Yrke og organisasjon Norsk veterinær-tidsskrift i gamle dager For 100 år siden Om kemoterapeutiske antiseptika Det siste tiårs utforskning av disse specielt med…

Om storfetuberkulose i Norge 7/2023

Yrke og organisasjon Om storfetuberkulose i Norge Eivind Liven Eivind Liven er veterinær, dr.med.vet. i 1979. Han var avdelingsveterinær ved Veterinærinstitutte…

Eivind Liven

Hjælp: Min chef driver mig til vanvid! 7/2023

Yrke og organisasjon Hjælp: Min chef driver mig til vanvid! Rune Kjær Langvad Kommunikationskonsulent, Den Danske Dyrlægeforening Denne artikkelen er tidligere …

Rune Kjær Langvad

Om skadedyr 7/2023

Yrke og organisasjon Uttalelser fra rådet for dyreetikk: Om skadedyr Dette er et utdrag av Rådets vurdering publisert på nett 16. februar 2023. Hele uttalelsen …

100 deltok på 100-årsmarkering for Halvor Paus 7/2023

Yrke og organisasjon 100 deltok på 100-årsmarkering for Halvor Paus Rundt 100 fremmøtte hadde benket seg i lavvoen i Øvre Rendal 2. september da dyrlegen Halvor…

Steinar Tessem

Spritresepten 7/2023

Yrke og organisasjon Spritresepten - Det svarte kapitlet Halvor Paus Veterinærtidsskriftet markerer 100-årsdagen for Halvor Paus' fødsel (1923-2003) ved å trykk…

Halvor Paus

Klinikk og kapital 7/2023

Yrke og organisasjon Klinikk og kapital I dag har om lag 40 prosent av husstandane i Noreg eitt eller fleire familiedyr. Dyrisk Veterinær Arve Nilsen skriv om d…

Kjemisk mattrygghet 7/2023

Yrke og organisasjon Bokomtale Kjemisk mattrygghet Prinsipper for toksikologisk risikovurdering og risikohåndtering Truls Nesbakken Professor emeritus, Institut…

Truls Nesbakken