Yrke og organisasjon

Kontingent og abonnement 2022

Representantskapet har vedtatt at kontingenten for 2022 endres til kr. 6 540. I tillegg innkreves av ordinære medlemmer kr. 300 i lokalforeningskontingent. Abonnementet på Norsk veterinærtidsskrift økes til kr. 1 680 per år. Kontingent studenter blir i 2022 uforandret på 990 kroner. Kontingent pensjonister som vedtatt på representantskapsmøtet blir kr. 1 635 i 2022. Dette inkluderer tidsskriftet.

2021

2021

2022

2022

Kategori

Kontingent

Abonnement

Kontingent

Abonnement

Ordinær medlemskontingent

6 400

1 670

6 540

1 680

Ektefellemedlemmer

6 400

0

6 540

0

Norske veterinærer i annet enn nordisk land

0

1 670

0

1 680

Medlem utenfor Norden

1 600

1 670

1 635

1 680

Medlem med redusert kontingent

1 600

1 670

1 635

1 680

Stipendiater

1 600

1 670

1 635

1 680

1-års medlemmer

990

1 670

990

1 680

Studentmedlemmer

990

0

990

0

Pensjonistmedlemmer

1 600

0

1 635

0

Abb pensj medl/ikke medl

0

1 670

0

1 680

Nordiske abonnenter

0

1 940

0

1 980

Abonnenter utenom Norden

0

2 500

0

2 500

Skattefradrag for fagforeningskontingent

For 2021 er fradraget per dags dato 3.850. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil doble maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent og gjennomføre opptrappingen over to år. Første del av opptrappingen vil være på om lag 50 % og gir signal om et fradragsbeløp på kr 5.800 for 2022.

Enklere å forbli medlem ved flytting i Norden

Flytter du fra Norge til et annet nordisk land, er det smart å melde seg inn i dette landets veterinærforening og samtidig beholde medlemskapet i Den norske veterinærforening.

Beslutningen som gjør dette mulig er tatt av de nordiske veterinærforeningenes presidenter og generalsekretærer. Ordningen gjelder for medlemmer som tar arbeid (praksis) i annet nordisk land.

Forenklingen betyr at medlemmer i Den norske veterinærforening som flytter til et annet nordisk land kan melde seg inn i dette landets veterinærforening og samtidig fortsette som medlem i Den norske veterinærforening til gunstige betingelser.

I praksis betyr dette at du kan flytte til for eksempel Sverige, melde deg inn i den svenske foreningen på vanlige betingelser og oppnå fulle rettigheter. Samtidig kan du opprettholde medlemskapet i Den norske veterinærforening uten å betale medlemskontingent.

Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift betales til ordinær pris.

Utmelding som ordinært medlem i Den norske veterinærforening kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger. Veterinærforeningen anbefaler alle som flytter til et annet nordisk land å melde seg inn i landets veterinærforening.

§ 7 Utmelding

Utmelding må skje skriftlig til sekretariatet innen 30. november eller 31. mai for å gjelde fra og med neste halvår.

Redusert kontingent ved lavere lønn

Medlemmer i Veterinærforeningen kan få redusert kontingenten med inntil 75 prosent ved lav lønn.

Medlemmer som har alminnelig inntekt lavere enn 400 000 kroner ved siste ligning, eller kan dokumentere tilsvarende lav inntekt på annen måte, kan etter søknad, få redusert kontingenten med 75 prosent fra 2021. Medlemmer som er berettiget til redusert kontingent kan delta på Veterinærforeningens kurs til studentpris. Reduksjonen gjelder for ett år av gangen. Abonnement på Norsk veterinærtidsskrift er unntatt fra ordningen.

Redusert kontingent ved utenlandsopphold

Medlemmer i Veterinærforeningen som oppholder seg i utland utenfor Norden i mer enn seks måneder kan ved søknad få redusert kontingenten med inntil 75 prosent.

Redusert kontingent for stipendiatene/internships

Representantskapet har enstemmig vedtatt å redusere kontingenten for utdanningsstillinger som stipendiater, residencies og internships (tidsbegrensede opplæringstillinger) på høgskoler og universiteter i Norge.

Kontingenten blir for 2022 kr 1 635, kr 1 680 for tidsskrift og kr 300 for lokalforeningsmedlemskap. Totalt kr 3 615.