Fagaktuelt

Actinobacillose hos sau

Torill Mørk

Veterinærinstituttet

Rebecca Davidson

Veterinærinstituttet

Erik Paulshus

Veterinærinstituttet

Gørill Hogseth

Mattilsynet

Veterinærinstituttet mottok i begynnelsen av oktober et hode av en søye av rase Norsk Kvit sau. Søya var 4 år gammel og kom fra en besetning i Finnmark. Søya var oppdaget på beite i forbindelse med sanking og hadde hevelser i hodet, spesielt kjeve og munnparti. Sauen ble avlivet og undersøkt av Statens Naturoppsyn som konkluderte at det ikke var snakk om rovdyrskader. Samtidig var det ytterligere to besetninger i samme område som hadde oppdaget sauer med lignende hevelser i hodet.

Mattilsynet ble kontaktet og sendte inn ett hode til Veterinærinstituttet i Tromsø.

Ved undersøkelse av hodet ble det funnet skorper og sår i huden på begge kinn, omkring underkjeve, lepper og nese (bilde 1). Det var gulgrønt, seigt puss i noen sår og i små byller i huden. Huden var fortykket med lyst, fleskete vev. Det var byller i spyttkjertel i underkant av ørene. Lymfeknuter i underkjeve og svelg var forstørret og det var puss i retopharyngeale lymfeknuter.

Ved bakteriologisk undersøkelse vokste det dominerende, rikelig med Actinobacillus ligneriesii.

Histologisk undersøkelse fra hud, leppe og lymfeknuter viste fibrose og non-purulent diffus betennelse i underhud og abscessdannelse i lymfeknute.

Actinobacillus ligneriesii er en slimhinnebakterie hos drøvtyggere som sporadisk kan føre til sykdommen actinobacillose hos storfe og sau. Bakterien kan infisere sår i munnhule, svelg hos sau og danne purulente/flegmonøse betennelser i underhud på hodet, samt purulent lymfadenitt. Hos storfe er den kjent som årsak til betennelse i tunga, såkalt «tretunge». Det er sannsynlig at sauene i dette område hadde beitet på noe som hadde laget sår i munnhule og dermed utviklet betennelse i svelg og underhud.

I 2018 var det et stort utbrudd av actinobacillose hos sau i Nordland. En besetning med villsau hadde fôret dyrene med granbar i lengre tid og cirka 80 dyr utviklet actinobacillose (Fodstad NVT juni 2018).

Bakterien er angitt å være følsom for flere typer antibiotika men kan kreve langvarig behandling.