Navn

Minneord om John Kristoffersen

Foto: Privat

John Kristoffersen er død, nær 87 år gammel. Med ham har Fredrikstads siste byveterinær gått bort.

John ble født 17. august 1934 hjemme på Høyum i Onsøy. Etter examen artium i 1953 studerte han ved Norges veterinærhøgskole (NVH) i Oslo, der studiekameratene beskrev ham som kunnskapsrik, pliktoppfyllende og hjelpsom.

John og Sonja, som opprinnelig var svensk, giftet seg og bodde i Malmö i perioden 1961-66, da John arbeidet som laboratoriesjef ved Ferring AB. Deretter ble han ansatt som forsker og amanuensis ved Institutt for farmakologi ved NVH frem til 1969, da han ble avdelingssjef i Statens legemiddelkontroll.

I 1977 vendte han tilbake til Østfold da han ble ansatt som byveterinær i Fredrikstad, en stilling som han hadde i 20 år, inntil stillingen ble betydelig utvidet til direktør i Næringsmiddeltilsynet i Borg. Som byveterinær/direktør uttalte han seg om alt fra badevannskvalitet til blåskjell sommerstid, soppkontroll om høsten, innføring av røykeloven og kontroll av serveringssteder.

I Østfold Veterinærforening var han formann i perioden 1991-93 og i Norsk Veterinærhistorisk Selskap var han leder i tiden 2000-06.

Familie, venner og alle som kjente ham er svært takknemlige for alt som John Kristoffersen fikk bety gjennom sitt lange og aktive liv. Fred med hans gode minne.

Boe Johannes Hermansen

Dette er en forkortet versjon av et minneord som sto Fredrikstad Blad, 9. august 2021 (red).