Navn

TAKK

Varm takk for all omsorg og deltakelse i forbindelse med Carl Fredrik Ihlers bortgang.
Vi ønsker også å takke for gaver til Leger uten grenser, totalt 27.100,-

Med vennlig hilsen Olaug, Andrine, Per Anton og Kristin med familier.