Yrke og organisasjon

Ny ordning for røntgenbildeinnsending til NKK

I mars 2021 startet de første pilotklinikkene elektronisk innsending av HD/AD-røntgenbilder til Norsk Kennel Klub (NKK). Dette erstattet tidligere innsending av røntgenbilder brent på CD eller lastet opp på minnepinne og tidkrevende postforsendelser. Den nye innsendingsmåten er både svært miljøvennlig, og tidsbesparende i alle ledd av prosessen: fra hundeeier bestiller undersøkelsen, og bildene tas på klinikken til avleser har stilt diagnosen. Fram til nå har over 300 klinikker gått over til den nye ordningen, og tilbakemeldingene har vært udelt positive.

Etter 1. januar 2022 vil dette være eneste måten NKK tar imot HD/AD-røntgenbilder på.

Innsending av røntgenbilder for screeningundersøkelser av rygg (spondylose og intervertebralskiveforkalkninger) vil også foregå elektronisk, men etter en annen innsendingsprosedyre (som også innebærer slutt på CD/minnepinne og postgang). Informasjon om dette vil bli sendt klinikkene separat.

Har du spørsmål i forbindelse med innsending av røntgenbilder elektronisk til NKK kan de rettes til: vetportal@nkk.no

William Bredal
Seniorveterinær
Norsk Kennel Klub