Veterinærdagene 2021

Er vi våre egne fiender 5/2021

Kunsten å holde tunga rett i munnen: Spesialist i hestesykdommer Svein Bakke tar et oppgjør med veterinærkolleger som driver med dokumentforfalskning eller andr…

Trond Schieldrop

Bekjempelse av afrikansk svinepest 5/2021

Hovedtemaet til Ole-Herman Tronerud fra Mattilsynet på Veterinærdagene var bekjempelse av afrikansk svinepest. - Vi må hindre at smitten kommer inn over landegr…

Overvåking av villsvinbestanden er intensivert 5/2021

Overvåking av villsvinbestanden er intensivert i Norge primært på grunn av beredskapshensyn. - Myndighetene ønsker å ha best mulig oversikt over helsestatusen t…

Vaksineteknologi er et bredt felt 5/2021

Vaksineteknologi er omfattende og professor Espen Rimstad så på den ut fra veterinærers synsvinkel og på covid-19 under Veterinærdagene. - Jeg omtalte DNA, mRNA…

Økt kunnskap om dyresykdommer 5/2021

- Dyrehelserapporten 2020 er meget viktig for å øke kunnskapen om dyresykdommer, forebygge og forbedre helsen til både dyr og mennesker. Det er gledelig at Norg…

Vaksinasjonsprinsipper og vaksinasjon av gris og storfe 5/2021

På Veterinærdagene snakket forsker og veterinær ved seksjon for immunologi og virologi Kari Lybeck ved Veterinærinstituttet om hva vaksiner inneholder og hovedt…

Stor innsats gir god dyrehelse 5/2021

Dyrehelserapporten 2020 ble publisert på Veterinærdagene i Trondheim 26. mai. - Rapporten bekrefter at Norge har god dyrehelse og det skyldes stor innsats fra d…

Hva er gammelt og nytt? 5/2021

Vaksinering av sau: Sauenæringen er en tradisjonell næring, men med blant annet bioteknologi har vi fått nye og trygge vaksiner tilgjengelig mot flere sykdommer…

Dokumenterer god dyrehelse i Norge 5/2021

Dyrehelserapporten: - Det er viktig å ha en god dokumentasjon på norsk dyrehelse. Vi er en del av et større veterinærsamfunn og må vite hvor bra den er til enhv…

Rapport fra smådyrseksjonen 5/2021

Mellom Nidelven og Trondheimsfjorden, til lukten av gamle trehus, saltvann og sommer, gikk Veterinærdagene av stabelen på Clarion Hotel og Kongress Trondheim 27…