Veterinærdagene 2021

Er vi våre egne fiender 5/2021

Veterinærdagene 2021 Kunsten å holde tunga rett i munnen: Er vi våre egne fiender Spesialist i hestesykdommer Svein Bakke tar et oppgjør med veterinærkolleger s…

Trond Schieldrop

Bekjempelse av afrikansk svinepest 5/2021

Veterinærdagene 2021 Bekjempelse av afrikansk svinepest Hovedtemaet til Ole-Herman Tronerud fra Mattilsynet på Veterinærdagene var bekjempelse av afrikansk svin…

Overvåking av villsvinbestanden er intensivert 5/2021

Veterinærdagene 2021 Overvåking av villsvinbestanden er intensivert Overvåking av villsvinbestanden er intensivert i Norge primært på grunn av beredskapshensyn.…

Dokumenterer god dyrehelse i Norge 5/2021

Veterinærdagene 2021 Dyrehelserapporten: Dokumenterer god dyrehelse i Norge - Det er viktig å ha en god dokumentasjon på norsk dyrehelse. Vi er en del av et stø…

Stor innsats gir god dyrehelse 5/2021

Veterinærdagene 2021 Stor innsats gir god dyrehelse Dyrehelserapporten 2020 ble publisert på Veterinærdagene i Trondheim 26. mai. - Rapporten bekrefter at Norge…

Økt kunnskap om dyresykdommer 5/2021

Veterinærdagene 2021 Økt kunnskap om dyresykdommer - Dyrehelserapporten 2020 er meget viktig for å øke kunnskapen om dyresykdommer, forebygge og forbedre helsen…

Vaksineteknologi er et bredt felt 5/2021

Veterinærdagene 2021 Vaksineteknologi er et bredt felt Vaksineteknologi er omfattende og professor Espen Rimstad så på den ut fra veterinærers synsvinkel og på …

Vaksinasjonsprinsipper og vaksinasjon av gris og storfe 5/2021

Veterinærdagene 2021 Vaksinasjonsprinsipper og vaksinasjon av gris og storfe På Veterinærdagene snakket forsker og veterinær ved seksjon for immunologi og virol…

Hva er gammelt og nytt? 5/2021

Veterinærdagene 2021 Vaksinering av sau: Hva er gammelt og nytt? Sauenæringen er en tradisjonell næring, men med blant annet bioteknologi har vi fått nye og try…

Rapport fra smådyrseksjonen 5/2021

Veterinærdagene 2021 Rapport fra smådyrseksjonen Mellom Nidelven og Trondheimsfjorden, til lukten av gamle trehus, saltvann og sommer, gikk Veterinærdagene av s…