Yrke og organisasjon

Over 100 samlet til anatomikongress på Sundvolden 7/2023

Yrke og organisasjon Over 100 samlet til anatomikongress på Sundvolden Siste uke i juli arrangerte Faggruppe anatomi ved NMBU Veterinærhøgskolen den «XXXIV Euro…

Erling Olaf Koppang, Håvard Bjørgen

Arendalsuka – en viktig arena for politisk påvirkning 7/2023

Yrke og organisasjon Arendalsuka - en viktig arena for politisk påvirkning Arendalsuka er Norges største politiske møteplass hvor aktører innen politikk, samfun…

Frauke Becher

Hvilken lønn er pensjonsgivende i innskuddspensjon 7/2023

Yrke og organisasjon Hvilken lønn er pensjonsgivende i innskuddspensjon Mange veterinærer får utbetalt ulike typer godtgjørelser og lønnstillegg sammen med den …

Sissel Rødevand,

Du kan miste AFP 7/2023

Yrke og organisasjon Pass på ved jobbskifte etter 55: Du kan miste AFP Partene i arbeidslivet er blitt enige om at AFP for ansatte i offentlig sektor skal legge…

Sissel Rødevand,

Temaserie hjelp til selvhjelp 4/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Arbeidsgruppe foreslår nye løsninger for veterinærtjenester 4/2023

Yrke og organisasjon Arbeidsgruppe foreslår nye løsninger for veterinærtjenester Steinar Tessem Redaktør Rapporten fra arbeidsgruppen som har gjennomgått tilgan…

Steinar Tessem

Én helse i de dype skoger 3/2023

Yrke og organisasjon Én helse i de dype skoger Ved Glommas bredder på Evenstad i Østerdalen har Høgskolen i Innlandet (HINN) et institutt for skog- og utmarksfa…

Jon M. Arnemo, Alina L. Evans, Morten Tryland

Temaserie hjelp til selvhjelp 3/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Sorte prins 3/2023

Yrke og organisasjon Sorte prins Historien om dyrlegebilen, «Sorte prins», er fra «Dyrlegen forteller», den første boken Halvor Paus skrev. Det sterke forholdet…

– Rom for kraftigere regulering i oppdrettsnæringen 3/2023

Yrke og organisasjon - Rom for kraftigere regulering i oppdrettsnæringen Slik oppsummerte prosjektleder Oddbjørn Grønvik i Menon Economics rapporten «Virkemidle…

Steinar Tessem

NINA søker veterinærer med immobiliseringskurs 3/2023

Yrke og organisasjon NINA søker veterinærer med immobiliseringskurs Veterinærer som ønsker å bistå under immobilisering av gaupe og villsvin kan kontakte Norsk …

Steinar Tessem

Veterinært bærekraftforum 3/2023

Yrke og organisasjon Fra VetKlima til VetKraft: Veterinært bærekraftforum I 2021 overleverte Veterinærenes klimaaksjon opprop for klima- og naturtiltak med sign…

Thorbjørn Refsum, Anita von Krogh