Yrke og organisasjon

Nytt fra smådyrpraktiserende vetrinærers forening 3/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra smådyrpraktiserende vetrinærers forening Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer. «Cherry eye.» Siv Grosås En viktig d…

Siv Grosås

– Han har betydd mye for veterinærene 3/2023

Yrke og organisasjon Om Halvor Paus (1923-2003): - Han har betydd mye for veterinærene I år er det 100 år siden Halvor Paus ble født og 20 år siden han gikk bor…

Stein Istre Thoresen, Steinar Tessem

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 2/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening I januar møttes SVF-styret til et todagers seminar i Veterinærforeningens nye lokaler, d…

Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie 2/2023

Yrke og organisasjon Hunder med korsbåndssykdom søkes til klinisk studie Kjære kollegaer! En stor prospektiv, randomisert klinisk studie om behandling av krania…

Temaserie hjelp til selvhjelp 2/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Studentwebinarer om arbeidslivet 2/2023

Yrke og organisasjon Studentwebinarer om arbeidslivet Veterinærforeningen hjelper studenter med overgangen til arbeidslivet. Høsten 2022 gjennomførte Jo Bruheim…

Jo Bruheim, Sunniva J. Bjormo

Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mulig 1/2023

Yrke og organisasjon Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mu…

Jo Gjestvang, Eirik Svingen Bjørgo

Holdning til bruk av dyr til nytteformål – før og nå 1/2023

Yrke og organisasjon Holdning til bruk av dyr til nytteformål - før og nå Gudbrand Bakken veterinær og tidligere ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartement…

Gudbrand Bakken, Rasmus Moldstad Bakken

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening 1/2023

Yrke og organisasjon Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening Høstkurs i regi av Smådyrpraktiserende veterinærers forening, 26.-28. oktober 2022: Teks…

Aina Holand

Temaserie hjelp til selvhjelp 1/2023

Yrke og organisasjon Temaserie hjelp til selvhjelp Kollegahjelpen deler kompetanse om psykisk helse Selv om Kollegahjelpen er et sted å henvende seg til i krise…

Anne-Barbro Warhuus Vatle,

Bidra til bedre kjønnsbalanse i veterinæryrket 1/2023

Yrke og organisasjon Bidra til bedre kjønnsbalanse i veterinæryrket Vi ved Veterinærhøgskolen, NMBU, jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen hos våre studenter…

Camilla Wiik Gjerdrum, Kristine Welde Tranås

Nye vaksinasjonskrav i NKK fra nyttår 1/2023

Yrke og organisasjon Nye vaksinasjonskrav i NKK fra nyttår Fra 1. januar 2023 er det endringer i Norsk Kennel Klubs (NKK) vaksinasjonskrav for hunder ved deltag…

Renate Sjølie