Yrke og organisasjon

Blaas kirke, hesten Blaasius og Dyrlæge Ole P. Skabo 5/2022

Yrke og organisasjon Blaas kirke, hesten Blaasius og Dyrlæge Ole P. Skabo Denne artikkel er en oppfølger til Kristian Ingebrigtsen et al. sin artikkel i Norsk v…

Bjørn Loe

Trøbbel med tarmen 5/2022

Yrke og organisasjon Trøbbel med tarmen Dyrisk I denne spalta skriv veterinær Arve Nilsen om dyreliv og veterinærspørsmål. Denne artikkelen stod i vekeavisa Dag…

LederSkapet – 12 – med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre 5/2022

Yrke og organisasjon LederSkapet - 12 - med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre Endring er det sikreste tegnet på at vi lever. Del 4. Or…

LederSkapet – 11 – med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre 4/2022

Yrke og organisasjon LederSkapet - 11- med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre Endring er det sikreste tegnet på at vi lever. Del 3. Kri…

Nydesignet veterinærring for alle veterinærer i Norge 4/2022

Yrke og organisasjon Nydesignet veterinærring for alle veterinærer i Norge Illustrasjon: Mestergull Det er snart 30 år siden den første veterinærringen ble desi…

Camilla Wiik Gjerdrum

Kugalskapen førte til panikk. Men den kom aldri til Norge. 4/2022

Yrke og organisasjon Kugalskapen førte til panikk. Men den kom aldri til Norge. I mars 1996 sprang bomben: Helseministeren i Storbritannia opplyste at smitte fr…

EIVIND LIVEN

DyreID styrker dyrevelferden gjennom forsikringssamarbeid med Tryg 4/2022

Yrke og organisasjon DyreID styrker dyrevelferden gjennom forsikringssamarbeid med Tryg - Vi har en felles visjon om at vi skal sørge for flere friske og trygge…

Martin Bergesen

Kraftsamling for dyrevelferd 4/2022

Yrke og organisasjon Kraftsamling for dyrevelferd Regiondirektør Lise Petterson leder rekrutteringskampanjen som skal utvikle dyrevelferdsarbeidet i Mattilsynet…

Steinar Tessem.

Utnevnt til æresmedlem i Østfold veterinærforening 4/2022

Yrke og organisasjon Utnevnt til æresmedlem i Østfold veterinærforening Tommy Myran fra MSD Animal Health ble utnevnt til foreningens femte æresmedlem under års…

God dyrevelferd er god menneskevelferd 3/2022

Yrke og organisasjon God dyrevelferd er god menneskevelferd Vi er en gruppe på seks veterinærer, med til sammen 164 års erfaring med fiskehelse og patologi. Der…

Trygve Poppe, Ole Bendik Dale, Mona Gjessing, Karoline Sveinsson, Torunn Taksdal, Brit Tørud

Informasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om ny forordning om legemidler til dyr 3/2022

Yrke og organisasjon Statens legemiddelverk Informasjon til veterinærer og fiskehelsebiologer om ny forordning om legemidler til dyr En ny forordning om legemid…

Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer: Paracetamolforgiftning hos hund 3/2022

Yrke og organisasjon Akuttmedisin, toksikologi Spesialistjournaler om hundens og kattens sykdommer: Paracetamolforgiftning hos hund Marte Jervan En viktig del a…

Marte Jervan